كل عناوين نوشته هاي محمد جواد پياده كوهسار

محمد جواد پياده كوهسار
[ شناسنامه ]
شهيد محسن فخري زاده ...... يكشنبه 99/9/9
فخر ايران که بود؟ ...... يكشنبه 99/9/9
واقعيت حق ، واقعيت باطل ...... شنبه 96/12/19
#حقيقت / واقعيت ...... شنبه 96/12/19
بين دانستن و عمل کردن فرق بسيار است ...... شنبه 96/12/19
عزت دهنده و خوار کننده کسي نيست جز خدا ...... شنبه 96/12/19
سخني با چاپلوسها ...... شنبه 96/12/19
چيز شاخ و دم داري نيست ...... شنبه 96/12/19
دوست بد ...... جمعه 96/11/6
باران موره شر شر ...... چهارشنبه 96/1/16
گپ خودماني با امام جمعه ي شهرستان ميامي ...... سه شنبه 94/3/26
نماز ...... سه شنبه 94/3/26
علم بهتر است يا هنر ؟ ...... سه شنبه 94/3/26
شاعر نما ها ...... دوشنبه 94/3/11
حسين آباد كالپوش ...... جمعه 94/3/1
   1   2      >
  ==>   ليست آرشيو شده ها